Årø Havbrug ligger i den centrale del af Lillebælt, vest for den naturskønne Årø og omkring 2,5 sømils sejlads vest for den fynske by Assens. På Årø Havbrug foregår opdrættet af regnbueørreder i 18 netbure placeret i 4 rækker. Ørrederne, der typisk udsættes i havbruget i maj måned, kommer fra eget dambrug, Årø Havbrug drives idag som en del af Snaptun Fisk Export.

Årø Havbrug

Viser et enkelt resultat

0